Läs rapporterna: För många tillstånd, Bristande tillsyn?

Tack vare projektet Effektiv och Ansvarsfull alkoholpolitik som finansieras av Stiftelsen Ansvar för framtiden har vi tagit fram en rapportserie om fyra rapporter vid namn För många tillstånd, bristande tillsyn?

Rapporterna bygger på en enkät på ca 30 frågor som skickades ut till samtliga kommuners tillståndsenheter. Enkäterna har sammanställts av i arbetsgrupper med lokala länsnykterhetsförbund och presenteras i fyra länsspecifika rapporter.

Här nedan kan du ladda ner respektive rapport.

Samarbetsparter i projektet

  • Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
  • Jönköpings Läns Nykterhetsförbund
  • Blekinge Läns Nykterhetsförbund
  • Skåne Nykterhetsförbund

För frågor om rapportserien?

Ellen Garnwall

Konsulent, Fyrbodal
Projektledare för Alkohol på kommunens agenda.

ellen@lansnykterhetsforbundet.nu
070-659 26 08

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt