Om oss

Vår vision är

Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger.

Vårt uppdrag är

Att i samverkan med medlemsorganisationerna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och länets kommuner samt idéburna organisationer arbeta för minskat bruk av alkohol och andra droger för att därigenom skapa det goda livet och ett tryggt samhälle.

Vår värdegrund

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är en organisation där engagemang, kreativitet och uthållighet tillvaratas. Vi värnar demokrati, alla människors lika rätt och värde samt tar avstånd från alkohol och andra droger.

Länsnykterhetsförbundets ändamål

Länsnykterhetsförbundets ändamål så som det framgår av stadgarna:

  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är en organisation som i samverkan svarar för den samlade nykterhetsrörelsens utåtriktade och samhällsnyttiga arbete.
  • Medlem i Länsnykterhetsförbundet kan alla organisationer bli som verkar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger och vars riksorganisationer är medlemmar i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.
  • Länsnykterhetsförbundet är politiskt och religiöst obundet.
  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland skall ha sitt säte inom Västra Götalands län.

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland arbetar för att vara en spjutspets i samhället vad gäller den senaste forskningen och kunskapen inom det ANDTS- förebyggande arbetet (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel). Som spjutspets sprider vi kunskap och driver opinionsbildning.

För att lyckas med detta arbetar vi med att samla goda krafter från civilsamhället, kommuner, myndigheter och andra verksamheter, i olika former av nätverksbaserad samverkan. Slutligen arbetar vi för att stärka nyktra sektorn och sprida det mervärde som frivilligorganisationer kan ge till hela samhället.