Våra evenemang

Välkommen till vår sida för event. Våra evenemang görs i nätverksbaserad samverkan och har många olika målgrupper och innehåll – såklart har de alltid någon koppling till förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel.

Utöver enskilda event erbjuder vi även föreläsningar efter era behov, utbildningar för politiker, Drogkampen – en frågesport, och vår utbildningsserie Om droger. Dessa kan du läsa mer om nedan.  

Kommande event

Det finns inga kommande evenemang.

Om Droger

Om droger är ett utbildningspaket för dig som har ett intresse för prevention kring alkohol och andra droger samt arbetar med ungdomar, är beslutsfattare eller anställd i region, kommun eller frivilligorganisation.

Om droger anordnas vart annat år och mer information kommer framöver gällande Om droger 2022.

Föreläsningar

I vår organisation finns en bred kompetens inom alkohol och andra droger samt organisationskunskap.

Vi har färdiga föreläsningskoncept i olika ämnen och goda kontakter till flera föreläsare med kunskap om förebyggande arbete gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Hör gärna av er med era föreläsningsidéer!

Drogkampen

Drogkampen- ett politiskt maktspel!

Tävla mot dina politiska motståndare i en hederlig frågesport.  Drogkampen är ett tillfälle för kunskapspåfyllnad i en lättsammare form. Frågorna handlar om ANDT-områdena, utifrån ett nationellt, europeiskt samt internationellt perspektiv. Nytt frågebatteri processas fram varje år.

För mera information kontakta någon av konsulenterna.

Utbildningar för politiker

Nya och nygamla politiker, alla behöver lära sig om social hållbarhet, brukarmedverkan, jämlik hälsa,
civilsamhället, effektiv alkoholpolitik, droger och om folkhälsa.
Vi erbjuder sex olika utbildningar inom dessa samhällssektorer.

Här hittar du vår utbildningskatalog