Våra evenemang

Välkommen till vår sida för event. Våra evenemang görs i nätverksbaserad samverkan och har många olika målgrupper och innehåll – såklart har de alltid någon koppling till förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel.

Utöver enskilda event erbjuder vi även föreläsningar efter era behov, utbildningar för politiker, Drogkampen – en frågesport, och vår utbildningsserie Om droger. Dessa kan du läsa mer om nedan.  

Kommande event

Det finns inga kommande evenemang.

Om Droger

Om droger är ett utbildningspaket för dig som har ett intresse för prevention kring alkohol och andra droger samt arbetar med ungdomar, är beslutsfattare eller anställd i region, kommun eller frivilligorganisation.

Föreläsningar och studiecirklar

I vår organisation finns en bred kompetens inom alkohol och andra droger samt organisationskunskap.

Vi har färdiga föreläsningskoncept i olika ämnen och goda kontakter till flera föreläsare med kunskap om förebyggande arbete gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Hör gärna av er med era föreläsningsönskemål!

I samarbete med studieförbundet NBV hjälper vi till att starta upp studiecirklar för fyra olika material om droger.

Drogkampen

Drogkampen- ett politiskt maktspel!

Tävla mot dina politiska motståndare i en hederlig frågesport.  Drogkampen är ett tillfälle för kunskapspåfyllnad i en lättsammare form. Frågorna handlar om ANDTS-områdena, utifrån ett nationellt, europeiskt samt internationellt perspektiv. Nytt frågebatteri processas fram varje år.

Elsa Gatica Arikhan

Konsulent, Göteborg och Sjuhärad
Ordförande Förebygg.nu och
samordnare Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland

elsa@lansnykterhetsforbundet.nu
072-971 05 68

Utbildningar för politiker

Nya och nygamla politiker, alla behöver lära sig om social hållbarhet, brukarmedverkan, jämlik hälsa,
civilsamhället, effektiv alkoholpolitik, droger och om folkhälsa.
Vi erbjuder sex olika utbildningar inom dessa samhällssektorer.

Ellen Garnwall

Konsulent, Fyrbodal
Projektledare för Alkohol på kommunens agenda.

ellen@lansnykterhetsforbundet.nu
070-659 26 08