Välkommen till

Välkommen till

Startsida2020-05-24T23:49:58+02:00

Senaste nytt

Välkommen!

Vi IMG_0165 kopiaär en samarbetsorganisation för ett stort antal organisationer i Västra Götaland som arbetar för en alkohol, narkotika, dopning samt tobaksfri livsstil. Vår huvuduppgift är att driva ett utåtriktat förebyggande arbete kring ANDT-strategin i bred samverkan med våra medlemsorganisationer och samverkanspartners.

Vi erbjuder…

kunskap, metoder och arbetssätt i det ANDT förebyggande arbetet, utbildningar, konferenser och seminarier i aktuella ämnen, stöd och kontakter vid genomförande av folkhälsoprojekt samt kunniga och engagerade medarbetare, ideella organisationer och lokalt aktiva medlemmar.

Här finns våra kontor

Lär känna våra medarbetare

Håkan Eriksson
Håkan ErikssonKonsulent
Håkan är ansvarig för förebyggande arbete i Södra Älvsborg. Han ansvarar bl.a. för att administrera styrelsens arbete och folkhälso-projektmedel. Har lång erfarenhet av föreningsteknik. Placering Borås.
Disa Jagurdzija
Disa JagurdzijaKonsulent
Disa är bland annat ansvarig för Drogförebyggarna i Skaraborg, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, handläggning av folkhälsoprojekt samt är ordförande för arrangörsgruppen Förebygg.nu. Disa är vår personalsamordnare.
Placering Skövde.
Ellen Garnwall
Ellen GarnwallKonsulent
Ellen ansvarar för program-gruppen Förebygg.nu, det förebyggande arbetet i Fyrbodal- området samt är projektledare för SLAN projektet Tillsyn. Placering Trollhättan.
Gunilla Blad
Gunilla BladKonsulent
Gunilla ansvarar för förebyggande arbete i Göteborg. Hon arbetar även med frågor som rör Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland. Placering Göteborg.
Elsa Gatica Arikhan
Elsa Gatica ArikhanKonsulent
Elsa arbetar med konferensen Sverige mot Narkotika, ANDT i små kommuner, utbildningsserien Om Droger och Drogkampen.
Placering Göteborg.
Anders Ahl
Anders AhlAdministratör
Anders ansvarar för administration såsom anmälningar till våra arrangemang, utvärderings-sammanställningar, research, fakturering samt projekt-administration.
Placering Göteborg.

Vi gillar