Välkommen till

Välkommen till

Startsida2021-01-15T18:26:01+02:00

Senaste nytt

Välkommen!

Vi IMG_0165 kopiaär en samarbetsorganisation för ett stort antal organisationer i Västra Götaland som arbetar för en alkohol, narkotika, dopning samt tobaksfri livsstil. Vår huvuduppgift är att driva ett utåtriktat förebyggande arbete kring ANDT-strategin i bred samverkan med våra medlemsorganisationer och samverkanspartners.

Vi erbjuder…

kunskap, metoder och arbetssätt i det ANDT förebyggande arbetet, utbildningar, konferenser och seminarier i aktuella ämnen, stöd och kontakter vid genomförande av folkhälsoprojekt samt kunniga och engagerade medarbetare, ideella organisationer och lokalt aktiva medlemmar.

Här finns våra kontor

Lär känna våra medarbetare

Håkan Eriksson
Håkan ErikssonKonsulent
Håkan är ansvarig för förebyggande arbete i Södra Älvsborg. Han ansvarar bl.a. för att administrera styrelsens arbete och folkhälso-projektmedel. Har lång erfarenhet av föreningsteknik.

Placering Borås.
Mobil: 070-7106 670

Ellen Garnwall
Ellen GarnwallKonsulent
Ellen ansvarar för program-gruppen Förebygg.nu, det förebyggande arbetet i Fyrbodal- området, är projektledare för SLAN projektet Tillsyn samt samordnar nätverksträffar för stödgruppsledare i Västra Götaland. Ellen är personalsamordnare för Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands arbetsgrupp.

Placering Trollhättan.
Mobil: 070-659 26 08

Gunilla Blad
Gunilla BladKonsulent
Gunilla ansvarar för förebyggande arbete i Göteborg. Hon arbetar även med frågor som rör Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland.

Placering Mölnlycke.
Mobil: 070-6318 274

Elsa Gatica Arikhan
Elsa Gatica ArikhanKonsulent
Elsa arbetar med konferensen Sverige mot Narkotika, ANDT i små kommuner, utbildningsserien Om Droger och Drogkampen. Elsa är samordnare för Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och Drogförebyggarna Skaraborg.

Placering Mölnlycke.
Mobil: 072-971 05 68

Hanna Myhrfeldt
Hanna MyhrfeldtKonsulent
Hanna arbetar med förebyggande arbete i Skaraborg, Samordnar nätverket Drogförebyggarna Skaraborg och arbetar med Uppdraget ANT i småkommuner.

Placering Skövde.
Mobil: 073-342 78 69

Anders Ahl
Anders AhlAdministratör
Anders ansvarar för administration såsom anmälningar till våra arrangemang, utvärderings-sammanställningar, research, fakturering samt projekt-administration.

Placering Mölnlycke.
Mobil: 0705-71 56 54

Vi gillar