Samverkan

Drogförebyggande arbete är ett område som sträcker sig över hela livscykeln och som berör många olika verksamheter. För att nå brett, sprida kunskap och bidra till utvecklingen ligger vår framgång i vårt arbetssätt med nätverksbaserad samverkan.  

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland deltar i och samordnar flera olika nätverk runt om i Västra Götaland. Vi samlar även en rad olika ideella civilsamhällesorganisationer i nätverksbaserad samverkan.

Drogförebyggarna Västra Götaland

Utifrån våra fyra delregionala kontor arbetar vi med delregionala Drogförebyggarnätverk i Västra Götaland. I nätverken ingår bland annat representanter från kommunala, regionala och ideella verksamheter.

Målet med våra nätverk är i stort att bidra till kunskapshöjande insatser i hela Västra Götaland. De evenemang som skapas i nätverken riktar sig till en bred målgrupp av såväl professionella inom skola, socialtjänst och förebyggande arbete som till föreningsaktiva, föräldrar och familjer.

Om du önskar kontakt med våra Drogförebyggarnätverk i Västra Götaland, ta gärna kontakt med respektive delregionalt kontor.

Nedan kan du läsa mer om några av de nätverk, organisationer och sammanhang där vi arbetar med nätverksbaserad samverkan.

Vi arbetar nära

Det finns många olika aktörer som arbetar med förebyggande arbete på olika sätt. Några organisationer och verksamheter som är betydelsefulla för vårt arbete och som vi på Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland har en god kontakt med lyfter vi fram här nedan.