Styrelse

Sammansättning av Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands styrelse.

Jan Linde

Ordförande

Organisationstillhörighet
IOGT-NTO
0705- 88 65 84

Maria Kornevik Jakobsson

Vice ordförande

Organisationstillhörighet
IOGT-NTO
0707- 30 76 86

Tommy Janerstål

Kassör

Organisationstillhörighet
MHF
0706-21 27 20

Owe Andersson

Sekreterare

Organisationstillhörighet
Hela Människan

Lars Ekholm

Ledamot

Organisationstillhörighet
KF Länkarna

Nils-Åke Pehrsson

Ledamot

Organisationstillhörighet
Blå Bandet

Anna Jacobsson

Ledamot

Organisationstillhörighet
IOGT-NTO