Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? – Skåne län

– En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av
alkoholservering i Skåne län, 2020.

Under 2020 genomförde Skånes nykterhetsförbund en enkätundersökning hos kommuner i län. Undersökningen gällde kommunernas hantering av tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd och resulterade i rapporten För många tillstånd, bristande tillsyn?

LÄS rapporten för några kommuner i Skåne län HÄR

Rapportens slutsatser är att

  • Alkohollagen är en skyddslag. Folkhälsan ska prioriteras före näringslivspolitiska intressen.
  • Alla kommuner ska ha ett alkohol- och drogpolitiskt program, vilket bör ta sin utgångspunkt i aktuell nationell ANDT(S)-strategi.
  • Utbildning till tillståndshavare och serveringspersonal är en viktig förebyggande insats som kan utvecklas ännu mer.
  • Öppettider utöver normaltiderna 11.00-01.00 ska ske med försiktighet med anledning av att begränsa tillgängligheten till alkohol.
  • Tillsynsbesöken bör ökas till minst en gång per år och fler besök ske tillsammans med andra myndigheter.
  • Arbetet med inre tillsyn ska prioriteras högre för att exempelvis komma åt oseriösa tillståndshavare och kriminalitet.
  • Arbetet med serveringstillstånd ska vara självfinansierat av avgifter. Skattemedel användas redan för att ta betala alkoholens baksidor.
  • Högre avgifter och därmed mer resurser behövs. För att öka de förebyggande insatserna samt möjliggöra fler tillsynsbesök utredningar, vilket i sig förbättrar miljön på serveringsställena och värnar folkhälsan.

Rapporten är en del i en rapportserie om serveringstillstånd. Rapporter finns för Västra Götalands län, Jönköpings län och Blekinge län.

För frågor om rapportserien, kontakta projektledare Ellen Garnwall,  070 659 26 08 ellen@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt