Medlemsorganisationer

Våra medlemmar är ideella organisationer i Västra Götaland som med sina verksamheter riktar sig till människor i olika åldrar och med olika intressen.

Inom vårt paraply finner vi organisationer som arbetar med trafikfrågor, scouting, sport, friluftsliv, stöd till dig som är i eller tagit dig ur ett missbruk, stöd till föräldrar och skolpersonal eller organisationer som har sin bas i den kristna tron.

Gemensamt för dem alla är att de verkar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger.