Höstmöte med våra medlemsorganisationer

Den 23 november samlades flertalet av våra medlemsorganisationer och beslutade om arbetsplan och budget för det kommande året. Nu är…

Publicerat den