Studiecirklar om droger

Tillsammans med NBV erbjuder vi nu studiecirklar om droger. Vi på Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är utbildade cirkelledare och startar gärna upp cirklar för olika grupper.

Droghandboken
Hur kan du förebygga att unga i din närhet börjar använda narkotika?
Droghandboken är ett studiematerial för föräldrar, lärare och andra vuxna som vill få mer kunskap om narkotika-frågor och möjlighet att prata och diskutera med andra.

8 myter om cannabis
Vill du lära dig mer och diskutera myter kring cannabis? Då är den här studiecirkeln för dig. 8 myter om cannabis går igenom de åtta vanligaste missuppfattningarna om cannabis och svarar på dem utifrån fakta, statistik och forskningsresultat.

Du behövs som vuxen
Genom att utgå från boken, studiematerialets filmer och
förslag på samtalsfrågor kan ni tillsammans i studiecirkeln
lära er mer om vikten av samtal, lyssnande och motivation
samt få konkreta verktyg i era möten med barn.
Studiematerialet finns på www.dubehovssomvuxen.se

Äldres hälsa och alkohol
Äldre är den enda åldersgrupp där alkoholkonsumtionen ökat de senaste decennierna. Vill du få mer kunskap om hur du kan förbättra ditt egna liv eller prata med en närstående som du tror kanske dricker för mycket så är detta studiematerialet för dig.

Hur ni startar en studiecirkel:
Samla en grupp människor med liknande intressen, eller ta
kontakt med oss så kan vi hjälpa till att skapa en grupp. Bestäm
hur ofta och hur ni ska träffas. Det behövs minst tre träffar och
minst nio studietimmar på 45 minuter. En studiecirkel kan vara
både fysisk eller digital.


Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper er att komma igång!

Ellen Garnwall

Konsulent, Fyrbodal
Projektledare för Alkohol på kommunens agenda.

ellen@lansnykterhetsforbundet.nu
070-659 26 08

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt