Anders

/Anders Ahl

About Anders Ahl

This author has not yet filled in any details.
So far Anders Ahl has created 25 blog entries.

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? – Jönköpings län

– En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Jönköping Län, 2020. Under 2020 har Jönköpings Läns Nykterhetsförbund genomfört en undersökning gällande kommunernas hantering av tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd. Undersökningen resulterade i rapporten För många tillstånd, bristande tillsyn? vilken på ett ingående sätt påvisar att det sker alldeles för lite tillsyn [...]

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? – Jönköpings län2021-01-26T09:50:49+02:00

Inbjudan till webbinarium “Samtal med barn och unga om svåra saker” med Petter Iwarsson

Webbinariet ”Samtal med barn och unga om svåra saker” 11 december När: Fredag 11 december Tid: 10.00-12.00 Var: Digitalt För vem: Föreläsningen riktar sig till dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Socialtjänst anhörigstödjare, elevhälsa, ungdomscoach, barnombud, ledare i ideell sektor, lärare barn och ung­domspsykiatri. [...]

Inbjudan till webbinarium “Samtal med barn och unga om svåra saker” med Petter Iwarsson2020-12-13T03:21:42+02:00

Vit Jul webbinarium, Sjuhärad, 4 december.

När: Fredag 4 december Tid: 08.00-10.30 Var: Digitalt För vem: Föräldrar och Elevhälsan samt alla andra som är intresserade. Om webbinariet Antalet barn och unga som möter julen med en klump i magen är tyvärr alldeles för många. I Sverige lever fyra till fem barn per skolklass i hem där någon vuxen har en [...]

Vit Jul webbinarium, Sjuhärad, 4 december.2020-12-07T17:40:49+02:00

Utbildningsserien Om Droger 2020- Livsresan

Om Droger är en återkommande utbildningsserie som arrangeras vartannat år av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Med anledning av coronapandemin erbjuds Om Droger 2020 digitalt. Detta är ett utbildningspaket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger. Nedan finns mer information om varje träff (A-D) samt anmälan. Här kan du se inbjudan i [...]

Utbildningsserien Om Droger 2020- Livsresan2020-12-07T17:42:13+02:00

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? Västra Götaland

För många tillstånd, bristande tillsyn? - En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020. Här kan du läsa rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? Antal serveringstillstånd för alkohol ökar medan antalet heltidstjänster för tillståndsprövning och tillsyn minskar. Data visar att vissa tillståndshavare inte ens får tillsynsbesök en [...]

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? Västra Götaland2021-01-26T09:48:25+02:00

Rapportsläpp 18 maj – För många tillstånd, bristande tillsyn?

Hej och varmt välkommen på digitalt rapportsläpp av rapporten För många tillstånd, bristande tillsyn? - En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020. För vem Alla med intresse för frågor gällande tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd och folkhälsa. Exempelvis tillståndshandläggare, politiker, personer inom ideell sektor tjänstemän. Anmäl dig på denna [...]

Rapportsläpp 18 maj – För många tillstånd, bristande tillsyn?2021-01-26T09:41:40+02:00

Information från LNF VG gällande det inställda årsmötet

Länsnykterhetsförbundet styrelse har fattat beslut att ställa in årsmötet den 18 april. Beslutet är fattat mot bakgrund av rådande omständigheter och med hänsyn till riskgrupper i samhället. Styrelsen följer utvecklingen i samhället och har för avsikt att genomföra årsmötet så fort detta är möjligt. Vi återkommer med mer information längre fram. Har ni frågor [...]

Information från LNF VG gällande det inställda årsmötet2020-06-16T18:21:25+02:00

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland sluter upp bakom ANDTS skuggstrategin

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer, så även Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre [...]

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland sluter upp bakom ANDTS skuggstrategin2020-11-11T03:57:30+02:00