Inbjudan till konferensen “Drugpolicy for the future” från SLAN!

Datum: 31 maj – 1 juni, 2023
Plats: Hilton Hotell Slussen, Stockholm
Arrangör: SLAN

Ett unikt tillfälle att fylla på kunskaperna kring narkotikapolitiken och forskningen. Konferensen är en hybrid konferens och det går att delta “på plats” eller digitalt.

Världsledande forskare och sakkunniga inom området kommer att medverka på konferensen.

Konferensen arrangeras med utgångspunkten för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd och är FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 3, om god hälsa och välbefinnande, betonar att arbetet med att förebygga och behandla missbruk behöver stärkas.

För mer information och anmälan, se nedan. Sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade! Varmt välkommen med din konferensanmälan!


Se inbjudan här https://www.lansnykterhetsforbundet.nu/wp-content/uploads/2023/04/Inbjudan-Drug-Policy-For-the-Future-31-maj-1-juni-2023.pdf


Vid frågor kontakta

Håkan Eriksson

Konsulent
(tjänstledig 80 % fram till 2023-12-31)

hakan@lansnykterhetsforbundet.nu
070-7106 670

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt