Vi vill samverka med föreningar för ökad kunskap om alkohol och andra droger!

För att skapa en bred kunskap i samhället om alkohol-och andra drogfrågor önskar vi på Länsnykterhetsförbundet att göra mer verksamhet och aktiviteter med föreningar och medlemsorganisationer.

Tillsammans med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) kan vi erbjuda flera typer av samverkan och stöd!

Kortfattat kan vi erbjuda 4 former av samverkansmöjligheter

1. MÖTA POLITIKER:
Det gör vi gärna i form av Drogkampen. En frågesport där lokala representanter från politiska partier utmanas i en frågesport om ANDTS-frågor (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel)
Läs mer här.

2. ÖKA FÖRENINGENS DROGKUNSKAP:
Det görs förslagsvis med hjälp av en studiecirkel. Tillsammans med NBV kan vi stödja uppstart och genomförande av en studiecirkel. Förutom de fyra material som finns i vår överenskommelse hjälper vi gärna till med andra material med fokus på alkohol och droger.
Läs mer här:

3. FÖRELÄSNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN:
Har ni förslag på ett ämne eller en målgrupp? vi hjälper till med föreläsare, moderatorer, inbjudan, anmälan och genomförande.

4. OPINIONSBILDNING:
Vill ni skriva insändare och skicka till lokal media, vi stöttar er gärna i både skrivande och kontakt med olika redaktioner.

Tillsammans blir vi starkare och når ut till fler människor om hur alkohol och andra droger påverkar både individ, anhöriga och samhället!

Vill ni veta med vad vi kan erbjuda eller hur vi kan stötta er förening!
ta kontakt med Ellen Garnwall, nedan.

Ellen Garnwall

Konsulent, Fyrbodal
Projektledare för Alkohol på kommunens agenda.

ellen@lansnykterhetsforbundet.nu
070-659 26 08