Drogkampen klar! boka in eller beställ materialet.

Varje år skapar vi ett nytt frågebatteri med färska och kluriga frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel!

I Västra Götaland uppmuntrar vi våra medlemsorganisationer att bjuda in sina lokala politiker att utmanas i frågesporten Drogkampen! Vilket politiskt parti är mest kunniga i frågor om droger och förebyggande arbete ?

För Drogkamper som genomförs inom kommunerna i Västra Götaland, deltar personal från Länsnykterhetsförbundet gärna som tävlingsledare.

Är ni en verksamhet eller föreningen utanför Västra Götaland, så går det mycket bra att beställa materialet av oss. Det kostar 850 kr per genomförd Drogkamp. Kontakta Elsa Gatica Arikhan för mer information.

Elsa Gatica Arikhan

Konsulent, Göteborg och Sjuhärad
Ordförande Förebygg.nu och
samordnare Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland

elsa@lansnykterhetsforbundet.nu
072-971 05 68