Vårt remissyttrande över “En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95)

“Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland ställer sig högst kritiska till det förslag som presenteras i betänkandet och avstyrker utredningens förslag. Organisationen ser påtagliga brister i hur utredningen väljer att värdera uppskattade konsekvenser för folkhälsan vid ett eventuellt införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.”


Läs hela vårt remissyttrande till regeringskansliet här >>>Vid frågor kontakta

Ellen Garnwall

Konsulent, Fyrbodal
Projektledare för Alkohol på kommunens agenda.

ellen@lansnykterhetsforbundet.nu
070-659 26 08

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt