Inbjudan till webbinarium Därför behövs det civila samhället för äldres hälsa !

Datum: torsdag 15 september, 2022
Tid: förmiddag kl. 10:00-12:00 / kväll kl. 18.00-20.00
Plats: Digitalt via Zoom

Inom ramen för projektet Det goda livet på äldre dagar bjuder Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland in till webbinariet Därför behövs det civila samhället för äldres hälsa 

Allt fler blir allt äldre. Men hur ska livet vara efter pensioneringen? Social gemenskap, goda levnadsvanor och levnadsvillkor som inte är begränsande är en förutsättning för ett gott liv. Över 50 procent av Sveriges invånare i ålder 65+ satsar var för sig 21 timmars ideellt arbete inom föreningslivet varje månad och vi vet att de som är engagerade i olika typer av föreningar har det bättre än andra. De flesta äldre lever även sitt liv utan vare sig hemtjänst eller särskilt boende. Det civila samhället är därför inte ett komplement till den offentliga välfärden och omsorgen utan en likvärdig eller kanske till och med viktigare del av ett gott åldrande.

För mer information och anmälan, se bifogad inbjudan. Sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade!


Se inbjudan här >>>

Föreläsare
Jan Linde är engagerad i folkhälsoarbete och initiativtagare till projektet Det goda livet på äldre dagar samt författare till boken Det civila samhällets roll för jämlikare hälsa. Jan svarar för en introduktion till ett samtal om de olika roller som finns i välfärden. Det egna engagemanget för hälsan, välfärdsystemens roll och varför det civila samhället är så viktigt.


Vid frågor kontakta

Hanna Myhrfeldt

Föräldraledig till augusti 2024

Konsulent, Skaraborg
Projektledare för Det goda livet på äldre dagar.

hanna@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt