Inbjudan till webbinarium #2 inom ämnet äldres hälsa!

Sveriges befolkning blir allt äldre och antalet invånare i ålder 65+ ökar. Därför är äldres hälsa ett viktigt område att fokusera och lägga resurser på. Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland har startat upp projektet Det goda livet på äldre dagar som syftar till att samla organisationer och verksamheter inom både kommuner, primärvård och civilsamhälle för samverkan kring arbetet med att främja äldres hälsa i Västra Götaland. Länsnykterhetsförbundet bjuder nu in till två kostnadsfria webbinarier kring de områden som projektet främst vill belysa.

Webbinarium 2 – torsdag 10 mars, kl. 09.00-12.00.

Föreläsning; Ensamhet bland äldre personer. Föreläsare Lena Dahlberg, docent och verksam vid Högskolan Dalarna och vid Aging Research Center, Karolinska Institutet/Stockholms universitet.

Föreläsning; Suicidalitet bland äldre. Föreläsare Stefan Wiktorsson, Leg Psykolog och PhD vid Sektionen för Psykiatri, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sara Hed, Leg Psykolog inom Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, och doktorand vid Sektionen för Psykiatri, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Se inbjudan här>>

Hanna Myhrfeldt

Föräldraledig till augusti 2024

Konsulent, Skaraborg
Projektledare för Det goda livet på äldre dagar.

hanna@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt