Inbjudan till webbinarium #1 inom ämnet äldres hälsa!

Sveriges befolkning blir allt äldre och antalet invånare i ålder 65+ ökar. Därför är äldres hälsa ett viktigt område att fokusera och lägga resurser på. Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland har startat upp projektet Det goda livet på äldre dagar som syftar till att samla organisationer och verksamheter inom både kommuner, primärvård och civilsamhälle för samverkan kring arbetet med att främja äldres hälsa i Västra Götaland. Länsnykterhetsförbundet bjuder nu in till två kostnadsfria webbinarier kring de områden som projektet främst vill belysa.

Webbinarium 1 – torsdag 24 februari, kl. 09.00-12.00.

Föreläsning; Hälsa hos äldre. Föreläsare Linnea Sjöberg, forskare inom geriatrisk- och psykiatrisk epidemiologi, Aging Research center.

Föreläsning; Alkohol och äldre – hälsofara eller guldkant? Föreläsare Sven Andreasson, professor i socialmedicin på Karolinska institutet och överläkare på mottagningen för alkohol och hälsa på Riddargatan 1, Stockholm.

Se inbjudan här>>

Hanna Myhrfeldt

Föräldraledig till augusti 2024

Konsulent, Skaraborg
Projektledare för Det goda livet på äldre dagar.

hanna@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt