Spela Roll -kampanjen erbjuder två webbinarier

Ett barnombuds roll 9 februari kl. 15.30-16.30

Ett panelsamtal som kommer röra hur barnombud kan i sin roll fungera på en vård/beroende avdelning, och då även utifrån chefperspektiv och hur samverkan kan se ut med en stödgrupp.

Målgrupp:
Barnombud, chefer på vård och beroende avdelningar, stödgruppsledare och andra vuxna som möter och arbetar med barn och unga.

Medverkande:
Eva Olsson (barnombud) och Lisa Schmidt (vårdenhetschef) psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus,
Sara Hammar (stödgruppsledare) Pelikanen i Stenungssund och
Elsa Gatica Arikhan (samordnare) De Glömda Barnen Västra Götaland

Barn och trauma 12 februari 10.00-12.00

Teman som kommer belysas: Vad är ett trauma? Vad vet vi om risker för att utveckla psykisk ohälsa/bli traumatiserad? Vad kan vi göra när vi möter barn som mår dåligt, agerar ut och bär på misstro och rädslor? Vad sker med relationer och anknytning då?

Föreläsarna kommer prata om vikten av att bli medveten om sitt eget agerande, för att förstå de barn som vi möter. Syftet med föreläsningen är att öka vår förståelse för att på bästa sätt bemöta barn som varit med om potentiellt traumatiska händelser.

Medverkande:
Anneli Öhrling och Seiran Alipour, socionomer som arbetar på Bris enhet för stöd och utbildning

Läs mer i inbjudan HÄR>>>

Anmäl dig HÄR

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är (8-14 februari 2021). Då uppmärksammar många länder alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Läs mer om Spela Roll-kampanjen och fler webbinarier på https://duspelarroll.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt