Rapportsläpp 18 maj – För många tillstånd, bristande tillsyn?

Hej och varmt välkommen på digitalt rapportsläpp av rapporten

För många tillstånd, bristande tillsyn?

– En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020.

För vem Alla med intresse för frågor gällande tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd och folkhälsa. Exempelvis tillståndshandläggare, politiker, personer inom ideell sektor tjänstemän.

Anmäl dig på denna länk  https://forms.gle/V89d3FurLBeVDjoU8 för att få inloggningslänk:

Kontakt Ellen Garnwall, 070 659 26 08 ellen@lansnykterhetsforbundet.nu

Rapporten Finns tillgänglig från den 18 maj på www.lansnykterhetsforbundet.nu

Här kan du se hela Inbjudan rapportsläpp 18 maj