Information från LNF VG gällande det inställda årsmötet

Länsnykterhetsförbundet styrelse har fattat beslut att ställa in årsmötet den 18 april. Beslutet är fattat mot bakgrund av rådande omständigheter och med hänsyn till riskgrupper i samhället. Styrelsen följer utvecklingen i samhället och har för avsikt att genomföra årsmötet så fort detta är möjligt. Vi återkommer med mer information längre fram.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till våra medarbetare eller styrelsemedlemmarna, ni hittar våra kontaktuppgifter på www.lansnykterhetsforbundet.nu.  

Jan Linde, styrelseordförande, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt