Stort tack till alla arrangörer, deltagare och samverkansparter för Förebygg.nu 2023!

Förebygg.nu är en konferens som sprider kunskap och reflektion kring det drog- och brottsförebyggande arbetet.

Förebygg.nu arrangeras vartannat år i Göteborg, sedan 2001. Arrangörsgruppen består av åtta olika organisationer där Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är en av dessa.

Stort tack till de över 60 föreläsare som deltog under konferensen och spred kunskap och inspiration till deltagarna.

Stort tack till de trettio utställare och samverkansparter som skapade liv, mötesplatser och spred kunskap till deltagarna i pauserna.

För första gången genomfördes Förebygg.nu som en hybrid konferens som i år fick över 400 fysiska deltagare och 200 deltagare digitalt.

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt