Samverkansdag för nykterhetsrörelsen 18 mars

Välkommen att göra Verkstad av ideer…                                            
….för hur vi stärker och gör nykterhetsrörelsen mer synlig i Västra Götaland

NÄR: lördag 18 mars kl. 9.30-15.00. inkl fika och lunch.
Förmiddagen ägnas åt äldre och eftermiddagen åt folknykterhetens vecka.
VAR: Godtemplargården i Skövde, Drottninggatan 13.
För vem: Distriktsrepresentanter, föreningsmedlemmar, anställda. Alla medlemmar som vill vara med och synliggöra nykterhetsrörelsen i Västra Götaland

I Västra Götaland finns det 24 olika nykterhetsorganisationer som alla är medlemmar i Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Tillsammans blir vi en större kraft att räkna med i samhället. Vi inbjuder därför er till en dag för att tillsammans hitta former för samverkan. Dagen kommer koncentreras i två huvudspår;

  • lokala aktiviteter under folknykterhetens vecka samt
  • samverkan gällande det främjande arbetet kring äldres hälsa.

Läs mer i inbjudan.

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt