Inbjudan till webbinarium kring ålderism

Datum: tisdag 31 maj, 2022
Tid: 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Inom ramen för projektet Det goda livet på äldre dagar bjuder Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland in till ett kostnadsfritt webbinarium kring Ålderism, något som inom projektet lyfts som ett viktigt område att öka kunskap kring för att främja äldres hälsa. I anslutning till webbinariet genomförs gruppdiskussioner kring ålderism och andra viktiga perspektiv som deltagarna önskar lyfta och diskutera.

Vad menas med ålderism? Hur drabbar detta äldre människor i olika sammanhang? Vad kan vi göra åt problemet? Denna presentation syftar till att öka medvetenheten om ålderism som samhällsproblem. Under presentationen kommenteras olika sätt att definiera ålderism, exempel på förekomst och förslag till motåtgärder.

För mer information och anmälan, se bifogad inbjudan. Sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade!


Se inbjudan här >>>

Föreläsare
Håkan Jönson är professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning handlar om äldre och åldrande, med studier av äldreomsorg, äldres sociala problem och äldres sociala rättigheter. För närvarande forskar han om specialiserad äldreomsorg för personer med långvariga missbruksproblem, samt om hur äldre samordnar hemtjänst och andra insatser för att få ett fungerande vardagsliv.


Vid frågor kontakta

Hanna Myhrfeldt

Föräldraledig till augusti 2024

Konsulent, Skaraborg
Projektledare för Det goda livet på äldre dagar.

hanna@lansnykterhetsforbundet.nu