Nu finns möjlighet att anmäla er organisations/verksamhets intresse för medverkan i nätverksarbete inom ramen för projektet Det goda livet på äldre dagar!

Vill er verksamhet vara en del av ett spännande och långsiktigt arbete för att tillsammans med andra organisationer och verksamheter främja ett hälsosamt åldrande och skapa en ljusare framtid för våra äldre invånare i Västra Götaland? Varmt välkomna att bli en del av ett livsviktigt projekt! Inom ramen för projektet får ni som organisation/verksamhet möjlighet att bygga upp kompetens och utveckla samverkan i arbetet kring att främja äldres hälsa.

Sveriges befolkning blir allt äldre och antalet invånare i ålder 65 plus ökar. Med anledning av detta är äldres hälsa ett viktigt område att fokusera och lägga resurser på. Att vi lever längre innebär inte att vi per automatik åldras med hälsa, utan både levnadsvillkor och levnadsvanor spelar en viktig roll. Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland startar nu upp ett projektarbete med ambitionen att skapa en långsiktig samverkansform mellan primärvården, kommunerna och det civila samhället i Västra Götaland för att tillsammans arbeta fram gemensamma riktlinjer för hur vi kan främja den äldre befolkningens hälsa. För mer information, läs bifogad projektbeskrivning.

Vid intresse för medverkan i nätverksarbetet, var god fyll i följande intresseenkät; Det goda livet på äldre dagar- Intresseanmälan avseende deltagande i nätverksarbete inom ramen för projektet (google.com)  OBS! Är er organisation inte intresserad av att medverka i nätverksarbetet? Fyll gärna i de frågor i intresseenkäten som berör detta. Vi önskar få in era svar senast fredag 20 maj.

Frågor eller funderingar? Varmt välkomna att höra av er! Se kontaktuppgifter nedan.

Hanna Myhrfeldt

Föräldraledig till augusti 2024

Konsulent, Skaraborg
Projektledare för Det goda livet på äldre dagar.

hanna@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt