Presentation av enkät och rapport

//Presentation av enkät och rapport

Presentation av enkät och rapport

Fler serveringstillstånd men mindre resurser…

⎯ en presentation gällande arbetet med tillståndsprövning och tillsyn i Västra Götalands kommuner

Under 2019 genomförde Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och SLAN (Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor) en enkätundersökning om tillståndsprövning och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd. 42 av Västra Götalands 49 kommuner svarade på enkäten.

Läs mer i Inbjudan >>>

När: Torsdag 23 jan, kl 9.30-12.00, vi startar med fika.
Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra hamngatan 3, Göteborg
För vem: Tillståndshandläggare, politiker, tjänstemän, övriga med intresse gällande serveringstillstånd samt media.
Anmälan: Anmäl dig senast 16 januari Här >>

2020-02-03T03:05:30+01:00