Länsnykterhetförbundets Ungdomsstipendium 2019 – passa på och nominera din kandidat

//Länsnykterhetförbundets Ungdomsstipendium 2019 – passa på och nominera din kandidat

Länsnykterhetförbundets Ungdomsstipendium 2019 – passa på och nominera din kandidat

Vid Länsnykterhetsförbundets årsmöte 2019 kommer vi att ha för avsikt att dela ut vårt ungdomsstipendium. Stipendiet utgår om 1 000 kr till en person.
Läs mer här >> Utlysning av ungdomsstipendiat nominering 2019

2019-03-30T16:39:32+02:00