Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland sluter upp bakom ANDTS skuggstrategin

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer, så även Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre människor far illa.

Läs mer här >> ANDTS_Skuggstrategi_introduktion

Hela skuggstrategin kan du läsa här >> ANDTS_skuggstrategi_komplett.docx

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt