Föreläsning Alkohol och coronapandemin

Datum: 24 april, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Zoom

I samband med årsmötet för Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland bjuder vi in alla intresserade att delta på en presentation om alkoholkonsumtionens roll i spridningen av coronaviruset.

ALKOHOL OCH CORONAPANDEMIN
– OM MÄNNISKOR, SAMHÄLLE OCH POLITIK

24 APRIL · 11.00-12.00

I den svenska coronastrategin lyser alkoholkonsumtionens roll och konsekvenser med sin frånvaro. I rapportserien Alkoholen och samhället tittar forskarna närmare på vilken roll alkoholkonsumtionen spelar vid spridning av coronaviruset och insjuknande i covid-19. Rapporten för 2021 handlar om alkoholens påverkan på immunförsvaret, vilken betydelse alkohol har för smittspridningen samt hur alkoholen påverkar människors beteende i samband med alkoholkonsumtion.

Medverkande: Per Leimar, Politisk sekreterare, alkoholfrågor vid IOGT-NTO

Webbinariet är kostnadsfritt.

Frågor: Ellen Garnwall, ellen@lansnykterhetsforbundet.nu, 0706-592608

Digital plattform: Via Lifesize. Mer information och instruktioner för hur du får tillgång till webbinariet erhålls via mail efter inkommen anmälan.