Alkohol på kommunens agenda

Datum: 14 juni, 2023
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt, Zoom

Ett webbinarium som ger en första introduktion i effektiv kommunal alkoholpolitik

Välkommen till ett webbinarium med fokus på effektiv kommunal
alkoholpolitik. Jan Linde ger en beskrivning av viktiga beståndsdelar för en
effektiv kommunal alkoholpolitik, sett ur ett folkhälsoperspektiv, Webbinariet
är en del av projektet Alkohol på kommunens agenda. Ellen Garnwall
kommer redogöra för vilka möjligheter denna satsningar har för att stötta
kommuners alkoholpolitiska och drogförebyggande arbete.

Målgrupp
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, folkhälsostrateg, drogsamordnare och andra i kommunen med ansvar för folkhälsa eller drogförebyggande arbete, i kommuner i Västra Götaland.