Tips! webbinarier och spännande utbildningar!

Datum: Fredag 3 maj kl. 13.00-14.15 – digitalt
Favorit i repris men med ny fräsch panel !
Lustgas- hur fungerar det och hur påverkar det kroppen ?

SLAN sänder sin populära föreläsning med Erik Lindeman från Giftinformationscentralen i kombination med nya paneldeltagare.

https://www.eventonline.se/modules/email/email_read.php?action=read&id=6767067&id2=11941&key=0872e2ac1b32b9d47779238c24fe3bc2

Datum: Lördag 4 maj kl. 11.00-14.00 i Uddevalla,
Kålgårdsbergsgatan 2.
Cannabis och annan narkotika
Lär dig mer om vad cannabis är och användningen. Cannabisanvändningens påverkan på trafiken samt en berättelse om ett liv med kriminalitet och droger. (för mer information se bifogad inbjudan).
Föreläsare: Thomas Jonsson, Ali Runanen och Robert Kaskas.

Datum: Måndag 6 maj kl. 12.00-12.50 – Digitalt
Junis kommunrapport 2024 BRYT MÖNSTER
Under föreläsningen kommer ni få ta del av goda exempel som kan ge inspiration att arbeta med att stärka stödet till barn och unga som växer upp i familjer där vuxnas användande av alkohol eller andra droger påverkar dem negativt (för mer information se bifogad inbjudan).

Datum: 16 maj kl.  kl 08.30 – 10:00 digitalt
Forskning inom civilsamhället
Fokus på forskningen ligger på att utveckla kunskapen om det strategiska ledarskapet av anställda i ideella organisationer i Sverige. Arbetsnamnet på projektet är “Från administration till ideologi?” https://svenskasallskapetfornykterhetochfolkbildning.se/lansering-av-vart-forskningsprojekt-inom-civilsamhallet/

Datum: 15 maj kl. 10.00-16.00 – digitalt
Forte Talks 2024

”På konferensen diskuteras hur vi kan bygga Sverige starkare och mer socialt hållbart. Förebyggande insatser är extra viktiga för att ge dagens barn och unga bra uppväxtvillkor och motverka utanförskap. På samma sätt behöver vi kloka förändringar i dag för att rusta framtidens arbetskraft och möta behov inom välfärden och omställningen till ett digitalt och mer hållbart samhälle.”

https://fortetalks.se/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Datum: 16 maj kl 15.00-16.00– Digitalt
Europas narkotikapolitik – om beslut och konsekvenser

Den europeiska narkotikapolitiken står inför en brytpunkt. Olika länder tar beslut som pekar åt skilda håll, och både FN:s narkotikakonventioner och EU:s överenskommelser utmanas. Utifrån utvecklingen i Tyskland gör vi nedstamp i ett antal länder för att skapa en bild av pågående förändringar och vilka konsekvenser de kan få för det enskilda landet och Europa i stort. Medverkande: Staffan Hübinette med flera medarbetare på NPC.

https://narkotikapolitisktcenter.se/

Datum: Tobaksfria dagen, 31 maj 2024, kl. 10.00-11.30 – Digitalt
Har du koll på tobaksfria nikotinprodukter?
Användningen av tobaksfria nikotinprodukter, som e-cigaretter (vapes) och nikotinsnus, har ökat markant under de senaste åren – särskilt bland ungdomar. Nu får du möjlighet att öka din kunskap om detta nya fenomen och de risker som användningen av produkterna kan innebära.
Länk till webbinariet: https://www.youtube.com/watch?v=ZXnjInpGXjU

Datum: 17 september eller 26 november 2024, kl 10-11- digitalt
Elefanten i rummet – Om att upptäcka alkohol- eller narkotikaproblematik på arbetsplatsen

Informationsträff med Aleforsstiftelsen som belyser hur det kan se ut när en medarbetare utvecklar ett problematiskt drickande eller använder droger. De tar även upp hur man kan hantera det och vilka konstruktiva lösningar det finns för arbetsplatsen.
https://www.aleforsstiftelsen.se/utbildningar/elefanten-i-rummet/

Digitala utbildningar

CAN: Grundkurs i lokalt ANDTS-förebyggande arbete – Höst 2024
Tre tillfällen oktober-november. En grundkurs som riktar sig till personer inom civilsamhället, kommunala verksamheter och myndigheter. Kursen fokuserar på lokalt förebyggande arbete inom områdena Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar (ANDTS).
https://www.can.se/nyheter/grundkurs-i-lokalt-andts-forebyggande-arbete-anmal-dig-nu/?fbclid=IwAR2IEXyu1biWEi4quikMXes1YYdRFLCuO7Q_RjJLocaAUnwShI6KGiPej9Y

VGR: Droganvändning hos barn och unga –Tillgänglig
Västra Götalandsregionen har en digital utbildning som riktar sig till dig som möter barn och ungdomar som har frågor eller bekymmer som rör droger, skadligt bruk och beroende. Det krävs inga förkunskaper inom området beroendekunskap.

Utbildning: Droganvändning bland barn och ungdomar (vgregion.se)

Folkhälsomyndigheten: E-utbildning: God och jämlik hälsa för samhällets utveckling
E-utbildningen syftar till att skapa förståelse och engagemang för hur vi som samhälle ska lyckas nå riksdagens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna till 2048.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsa-och-folkhalsoarbete/tema-folkhalsa/verktyg-och-stod/e-utbildning-god-och-jamlik-halsa-for-samhallets-utveckling

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt