Webbinarie 21 september: Livsstil och hjärnhälsa hos äldre. FINGER-projektet.

Datum: 21 september, 2023
Tid: 10:00 – 12:00
Plats: ZOOM
Kostnadsfritt

Lärdomar från FINGER-projektet för implementering på befolkningsnivå.
Föreläsare: Krister Håkansson Äldrecentrum i Stockholm

Den här föreläsningen beskriver kortfattat forskning kring
sambandet mellan livsstil och hjärnhälsa, speciellt för
risken att drabbas demens. Fokus ligger på den
banbrytande FINGER-studien som visade att parallella
livsstilsförändringar på flera områden kan förbättra
minne och andra kognitiva funktioner hos äldre personer.
Vad kan vi lära av FINGER för att åstadkomma
hälsosamma livsstilsförändringar i befolkningen i stort?
Hur kan den metod man använde i den vetenskapliga
studien översättas till något som är realistiskt, resurssnålt
och effektivt för att tillämpa i större skala? En nyutvecklad implementeringsmodell med detta syfte
presenteras med preliminära resultat från en pågående pilotstudie i en av Stockholms stadsdelar.
Föreläsningen avslutas med diskussion och frågor.

Föreläsare:
Krister Håkansson Äldrecentrum i Stockholm
Med.dr. från Karolinska Institutet med en avhandling som handlade om betydelsen av sociala faktorer för hjärnhälsa. Han har därefter arbetat med olika forskningsprojekt, bl.a. FINGER-studien och uppföljande studier på den. Han är också universitetslektor i Psykologi och arbetar i dag även
som senior rådgivare vid Äldrecentrum i Stockholm.

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt