Du behövs som vuxen. Utbildning 9 & 16 oktober

Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland är ett nätverk som arbetar för att synliggöra barn och unga som anhöriga i utsatta miljöer genom kunskapshöjande insatser. Vi bjuder in till en
tvådagars utbildning utan kostnad som ger kunskap om vikten av samtal, lyssnande och motivation samt förmedlar konkreta verktyg för dig som vill spela roll för barn och unga.

Kursinnehåll

  • Kraften i att lyssna, motivera och skapa relationer
  • Vikten av att skapa en känsla av sammanhang
  • Betydelsen av att skapa tillit och trygghet
  • Aktuell forskning kring alkohol och droger
  • Kunskap om barn i familj med alkohol- och drogproblematik

Målgrupp
Ni som möter barn och unga i ert yrke och/eller i ert idella uppdrag
ex. fritidsledare, idrottsledare, ungdomscoach, fältassistent, trygghetsvärd, skolvaktmästare.

Tidsupplägg 9 och 16 oktober
09.00 Fika
09.30 Start
12.00 Lunch
13.00 forts.
15.30 Avslut

Hela kursen leds av Elsa Gatica Arikhan och Ellen Garnwall från nätverket De glömda barnen Västra Götaland


Utbildningen är kostnadsfri om du verkar i Västra Götaland, för övriga tillkommer en kostnad på 200 kr. Begränsat antal platser.

Plats: Wendelsbergs folkhögskola, Oskar Lundgrens väg 3A, 435 35 Mölnlycke

Elsa Gatica Arikhan

Konsulent, Göteborg och Sjuhärad
Ordförande Förebygg.nu och
samordnare Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland

elsa@lansnykterhetsforbundet.nu
072-971 05 68

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt