Anmäl dig till Förebygg.nu, innan priset höjs!

Anmäl dig till höstens största konferens för ANDTS- och brottsförebyggande arbete!

Efter den 15 september höjs priset!

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDTS-förebyggande arbetet. I mer än 20 år har konferensen samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Förebygg.nu har under åren kommit att bli en högt uppskattad mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av prevention eller främjande verksamhet, både lokalt, regionalt och nationellt. Det är en regional konferens med nationella perspektiv som lyfter nya forskningsrön och goda exempel.

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt