Inbjudan till utbildningspaketet Om Droger 2022!

Hej och varmt välkommen på vår utbildningsserie Om droger 2022.

Om droger arrangeras vartannat år av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och har denna gång fokus på Preparakunskap! Under fyra digitala träffar kommer vi lära oss om de vanligaste drogerna i vårt samhälle och dessutom fokusera lite extra på cannabis, lustgas, e-cigaretter och vitt snus. Som ett sista steg erbjuder vi även ett fysiskt studiebesök hos Tullverket i Göteborg. (Antal platser till studiebesöket är begränsade till 30 stycken. Personer som deltar på hela utbildningsserien har förtur till studiebesöket.) Läs mer i inbjudan.

Det går bra att anmäla sig till enskilda delar eller till hela paketet.
Varmt välkommen med din anmälan!

PS! Sprid gärna inbjudan vidare till de du tror som skulle vara intresserad av denna utbildning.

Frågor eller funderingar? Se kontaktuppgifter nedan.

Se inbjudan här>>

Ellen Garnwall

Konsulent (arbetar 50%)
ellen@lansnykterhetsforbundet.nu
070-659 26 08

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt