Kickoff Utbildnings och studiematerial Du behövs som vuxen med Petter Iwarsson

Varmt välkommen till lanseringstillfälle för De Glömda Barnens nya utbildning och studiematerial som baseras på Petter Iwarssons bok Du behövs som vuxen, i samverkan med Petter själv och studieförbundet NBV.

Datum:             2021-12-02
Tid:                 
 13:00 -15:45

Plats: Via Zoom samt GTS – Konferens och festvåning, Erik Dahlbergsgatan 9, 411 26 Göteborg

Föreläsningen är ett hybrid event. Du kan alltså se den digitalt eller delta på plats. Max 50 personer kan delta fysiskt i konferenssalen. Läs mer om detta i inbjudan.

Vid frågor kontakta:

Elsa Gatica Arikhan

Konsulent, Göteborg och Sjuhärad
Ordförande Förebygg.nu och
samordnare Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland

elsa@lansnykterhetsforbundet.nu
072-971 05 68

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt