Skaraborg: föreläsningar om cannabis och samsjuklighet – 12 oktober

CANNABIS OCH NPF – Hur kan vi öka dubbel beredskap?

Datum: 12 okt, 2021
Tid: 14.00-16.00
Plats: Digitalt via Zoom

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning om
cannabis, tonårshjärnan och neuropsykiatriska diagnoser.
Föreläsningen tar avstamp i hjärnans utveckling och de
faktorer som under uppväxt och tonårstid behöver
upptäckas och bemötas för att förhindra utveckling av
skadligt bruk av cannabis eller andra droger.

Agneta lyfter riskfaktorer och lösningar för att skapa en
möjlighet att förebygga och upptäcka barn och unga i tid.
Erfarenheter från Agnetas yrkesliv löper genom hela
föreläsningen.

Föreläsningen riktar sig till dig som inom din verksamhet i Skaraborg möter barn och unga i mellanstadieålder och uppåt.

Välkommen att anmäla dig här; Cannabis och NPF – hur kan vi öka dubbel beredskap? (eventonline.se)

ADHD och cannabis – Vad behöver vi veta?

Datum: 12 okt, 2021
Tid: 18.00-19.30
Plats: Digitalt

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning om cannabis,
tonårshjärnan och neuropsykiatriska diagnoser. Denna
föreläsning handlar om att se och upptäcka tidiga tecken på
riskfaktorer i ungas miljö, arv och egna eftersläpande
förmågor.

Agneta ger ett perspektiv på barns utveckling och
hur risker att hitta lösningar i cannabis och andra droger kan
se ut. Vad behöver vi se och hur kan vi agera för att kunna
motverka ett liv i utanförskap? Hur kan vi skapa gemensam
kunskap för att som föräldrar och vuxna ha en stabil grund
för dialog med våra unga och veta hur och vad vi behöver?

Föreläsningen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i Skaraborg som i sin vardag möter barn och unga i mellanstadieålder och uppåt.

Välkommen att anmäla dig här; ADHD och cannabis – vad behöver vi veta? (eventonline.se)

Föreläsare
Agneta Björck, sjuksköterska med över 30 års erfarenhet av arbete med beroendevård, psykiatri och neuropsykiatri med fokus på tidig upptäckt och unga i riskzon. Handleder och utbildar kring cannabis, samsjuklighet, bemötande och behandling. Tidigare rådgivare i studie för behandling via nätet för cannabisberoende. Utbildar med särskilt fokus på samsjuklighet.

Föreläsningarna arrangeras av nätverket Drogförebyggarna Skaraborg, som består av representanter från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Skövde kommun, Falköpings kommun, NBV väst, Skaraborgs kommunalförbund , Skaraborgsenheten , avd. Social hållbarhet, Västra Götaland och Polisområde Skaraborg.

Vid frågor kontakta

Hanna Myhrfeldt

Föräldraledig till augusti 2024

Konsulent, Skaraborg
Projektledare för Det goda livet på äldre dagar.

hanna@lansnykterhetsforbundet.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt