Föreläsning Alkohol och coronapandemin

I samband med årsmötet för Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland bjuder vi in alla intresserade att delta på en presentation om alkoholkonsumtionens roll i spridningen av coronaviruset.

ALKOHOL OCH CORONAPANDEMIN
– OM MÄNNISKOR, SAMHÄLLE OCH POLITIK

24 APRIL · 11.00-12.00

I den svenska coronastrategin lyser alkoholkonsumtionens roll och konsekvenser med sin frånvaro. I rapportserien Alkoholen och samhället tittar forskarna närmare på vilken roll alkoholkonsumtionen spelar vid spridning av coronaviruset och insjuknande i covid-19.

Rapporten för 2021 handlar om alkoholens påverkan på immunförsvaret, vilken betydelse alkohol har för smittspridningen samt hur alkoholen påverkar människors beteende i samband med alkoholkonsumtion.

Medverkande
Per Leimar, Politisk sekreterare, alkoholfrågor vid IOGT-NTO

Kostnad
Webbinariet är kostnadsfritt.

Digital plattform
Via Lifesize. Mer information och instruktioner för hur du får tillgång till webbinariet erhålls via mail efter inkommen anmälan.

Frågor besvaras av

Ellen Garnwall

Konsulent, Fyrbodal
Projektledare för Alkohol på kommunens agenda.

ellen@lansnykterhetsforbundet.nu
070-659 26 08

Publicerat den
Kategoriserat som Senaste nytt