Välkommen till

Välkommen till

Startsida2018-12-15T21:35:23+00:00

Senaste nytt

Välkommen!

Vi IMG_0165 kopiaär en samarbetsorganisation för ett stort antal organisationer i Västra Götaland som arbetar för en alkohol, narkotika, dopning samt tobaksfri livsstil. Vår huvuduppgift är att driva ett utåtriktat förebyggande arbete kring ANDT-strategin i bred samverkan med våra medlemsorganisationer och samverkanspartners.

Vi erbjuder…

kunskap, metoder och arbetssätt i det ANDT förebyggande arbetet, utbildningar, konferenser och seminarier i aktuella ämnen, stöd och kontakter vid genomförande av folkhälsoprojekt samt kunniga och engagerade medarbetare, ideella organisationer och lokalt aktiva medlemmar.

Här finns våra kontor

Lär känna våra medarbetare

Håkan Eriksson
Håkan ErikssonKonsulent
Håkan är ansvarig för bl.a. att administrera styrelsens arbete och att hantera folkhälso-projektmedel. Har lång erfarenhet av föreningsteknik. Arbetar 40% åt SLAN t.o.m. 1/1 2020. Placering Borås.
Disa Jagurdzija
Disa JagurdzijaKonsulent
Disa är bland annat ansvarig för Drogförebyggarna i Skaraborg, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, handläggning av folkhälsoprojekt samt är ordförande för arrangörsgruppen Förebygg.nu. Disa är vår personalsamordnare.
Placering Skövde.
Ellen Eklund
Ellen EklundKonsulent
Ellen ansvarar för program-gruppen Förebygg.nu, det förebyggande arbetet i Fyrbodal- området samt är projektledare för Effektiv & Ansvarsfull Alkoholpolitik – SLAN projektet. Placering Trollhättan.
Gunilla Blad
Gunilla BladKonsulent
Gunilla ansvarar för frågor som rör Brukarrådet Västra Götaland samt Drogförebyggarna Göteborg. Placering Göteborg.
Anders Ahl
Anders AhlAdministratör
Anders ansvarar för administration såsom anmälningar till våra arrangemang, utvärderings-sammanställningar, research, fakturering samt projekt-administration.
Placering Göteborg.

Vi gillar