Senaste nytt

  • vt jul II

Vit Jul – Det är dags att göra julen till barnens högtid!

Läs mer om initiativet från IOGT-NTO rörelsen.

http://vitjul.se/

  • IMG_1744

Rapport från Länsnykterhetsförbundets höstmöte 2017

Idag har Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland haft sitt höstmöte på Nykterhetsgården Lönnen […]

  • Håkan

SLAN köper konsulttjänst från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

SLAN köper en 40 % tjänst ifrån Länsnykterhetsförbundet VG i […]

  • IMG_2035

Konferensen Förebygg.nu 2017 är genomförd.

 

Förebygg.nu 2017 är genomförd på ett tillfredsställande sätt och lagd […]

Välkommen!

Vi IMG_0165 kopiaär en samarbetsorganisation för ett stort antal organisationer i Västra Götaland som arbetar för en alkohol- och narkotikafri livsstil. Vår huvuduppgift är att driva ett utåtriktat förebyggande arbete kring alkohol och andra droger i bred samverkan med andra.

Vi erbjuder…
kunskap, metoder och arbetssätt i det alkohol- och narkotika förebyggande arbetet, utbildningar och seminarier i aktuella ämnen, stöd och kontakter vid genomförande av folkhälsoprojekt samt kunniga och engagerade medarbetare, ideella organisationer och lokalt aktiva medlemmar.

Här finns våra kontor

Lär känna våra medarbetare

Håkan Eriksson
Håkan ErikssonKonsulent
Arbetar bl.a med att administrera styrelsens arbete och hantera folkhälsoprojektmedel. Har lång erfarenhet och goda kunskaper i föreningsteknik. Placering Borås.
Disa Jagurdzija
Disa JagurdzijaKonsulent
Disa är föräldraledig from 2017-02-02 tom 2018-03-01. Vikarie för Disa är Ellen Eklund.
Disa är bland annat ansvarig för Drogförebyggarna i Skaraborg, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland samt handläggning av folkhälsoprojekt.
Placering Skövde.
Ellen Eklund
Ellen EklundKonsulent
Ellen är föräldraledig from 2017-06-15 tom 2018-04-30. Vikarie för Ellen är Adam Hansson.
Ellen arbetar bl.a. med Förebygg.nu, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland samt drogkonferenser. Placering i Göteborg.
Gunilla Blad
Gunilla BladKonsulent
Gunilla arbetar med frågor som rör Fyrbodal området och Förebygg.nu 2017. Placering i Göteborg.
Adam Hansson
Adam HanssonKonsulent
Adam arbetar med Förebygg.nu 2017, drogkonferenser och Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland. Placering i Göteborg.
Anders Ahl
Anders AhlAdministratör
Arbetar med administration såsom anmälningar till våra arrangemang, utvärderingssammanställningar, research, fakturering mm. Placering i Göteborg.

Vi gillar