Om oss

/Om oss
Om oss2018-11-18T09:05:28+02:00

Vår vision är

Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger.

Vårt uppdrag är

Att i samverkan med medlemsorganisationerna, Västra Götalandregionen, Länsstyrelsen och länets kommuner samt idéburna organisationer arbeta för minskat bruk av alkohol och andra droger för att därigenom skapa det goda livet och ett tryggt samhälle.

Länsnykterhetsförbundets ändamål

Länsnykterhetsförbundets ändamål så som det framgår av stadgarna:

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är en organisation som i samverkan svarar för den samlade nykterhetsrörelsens utåtriktade och samhällsnyttiga arbete.

Medlem i Länsnykterhetsförbundet kan alla organisationer bli som verkar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger och vars riksorganisationer är medlemmar i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

Länsnykterhetsförbundet är politiskt och religiöst obundet.

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland skall ha sitt säte inom Västra Götalands län.

Länsnykterhetsförbundets uppgifter

Enligt stadgarna är Länsnykterhetsförbundets uppgifter att:

  • i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande området.
  • arbetet skall syfta till påverkan av såväl allmänna opinionen som beslutsfattare och bygga på saklighet och vetenskap, stimulera till bredare folkhälsoarbete och riktade sociala insatser.
  • arbetet skall ske i aktiv samverkan med externa grupper i samhället såsom Västra Götalandsregionen, kommuner, länsstyrelse, försäkringskassa, polis, andra myndigheter och frivilligorganisationer.
  • till medlemsorganisationer och externa grupper förmedla information, anordna och medverka i kurser och seminarier samt allmänt stimulera till ökad effektivitet på det alkohol- och narkotikapolitiska området.
  • verkställa eller medverka i utredningar och undersökningar samt avge yttranden och framställningar i folkhälsofrågor samt
  • hos bidragsgivande myndigheter och institutioner bevaka möjligheter till ekonomiskt stöd för medlemsorganisationernas och Länsnykterhetsförbundets verksamhet.