Rapporter

/Rapporter

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn?

För många tillstånd, bristande tillsyn? - En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020. Här kan du läsa rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? Antal serveringstillstånd för alkohol ökar medan antalet heltidstjänster för tillståndsprövning och tillsyn minskar. Data visar att vissa tillståndshavare inte ens får tillsynsbesök en [...]

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn?2020-05-19T13:44:18+02:00