Okategoriserade

/Okategoriserade

Utbildningsserien Om Droger 2020- Livsresan

Om Droger är en återkommande utbildningsserie som arrangeras vartannat år av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Med anledning av coronapandemin erbjuds Om Droger 2020 digitalt. Detta är ett utbildningspaket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger. Nedan finns mer information om varje träff (A-D) samt anmälan. Här kan du se inbjudan i [...]

Utbildningsserien Om Droger 2020- Livsresan2020-09-21T15:25:59+02:00

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn?

För många tillstånd, bristande tillsyn? - En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020. Här kan du läsa rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? Antal serveringstillstånd för alkohol ökar medan antalet heltidstjänster för tillståndsprövning och tillsyn minskar. Data visar att vissa tillståndshavare inte ens får tillsynsbesök en [...]

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn?2020-05-19T13:44:18+02:00

Information från LNF VG gällande det inställda årsmötet

Länsnykterhetsförbundet styrelse har fattat beslut att ställa in årsmötet den 18 april. Beslutet är fattat mot bakgrund av rådande omständigheter och med hänsyn till riskgrupper i samhället. Styrelsen följer utvecklingen i samhället och har för avsikt att genomföra årsmötet så fort detta är möjligt. Vi återkommer med mer information längre fram. Har ni frågor [...]

Information från LNF VG gällande det inställda årsmötet2020-06-16T18:21:25+02:00

Länsnykterhetförbundets Ungdomsstipendium 2020 – passa på och nominera din kandidat

Vid Länsnykterhetsförbundets årsmöte 2020 kommer vi att ha för avsikt att dela ut vårt ungdomsstipendium. Stipendiet utgår om 1 000 kr till en person. Läs mer här >> Utlysning av ungdomsstipendiat nominering 2020

Länsnykterhetförbundets Ungdomsstipendium 2020 – passa på och nominera din kandidat2020-04-01T15:12:08+02:00

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År! (Våra kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan håller stängt 21/12 – 7/1)

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År! (Våra kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan håller stängt 21/12 – 7/1)2020-01-13T21:48:18+02:00

Inbjudan till utbildning i preparatkunskap i Fyrbodal – 2019

Lär dig om de vanligaste drogerna i vårt samhälle. Utbildningsserien startar med bas-kunskap om olika preparat, går vidare till fördjupning och avslutas med nya preparat. Utbildningen riktar sig till er som bor i Fyrbodal området. Inbjudan och anmälan här >> Preparatkunskap 2019 Injudan Fyrbodal

Inbjudan till utbildning i preparatkunskap i Fyrbodal – 20192019-04-08T13:52:53+02:00