Aktuellt

/Aktuellt

Utbildningsserien Om Droger 2020- Livsresan

Om Droger är en återkommande utbildningsserie som arrangeras vartannat år av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Med anledning av coronapandemin erbjuds Om Droger 2020 digitalt. Detta är ett utbildningspaket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger. Nedan finns mer information om varje träff (A-D) samt anmälan. Här kan du se inbjudan i [...]

Utbildningsserien Om Droger 2020- Livsresan2020-09-21T15:25:59+02:00

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn?

För många tillstånd, bristande tillsyn? - En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020. Här kan du läsa rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn? Antal serveringstillstånd för alkohol ökar medan antalet heltidstjänster för tillståndsprövning och tillsyn minskar. Data visar att vissa tillståndshavare inte ens får tillsynsbesök en [...]

Läs rapporten: För många tillstånd, bristande tillsyn?2020-05-19T13:44:18+02:00

Rapportsläpp 18 maj – För många tillstånd, bristande tillsyn?

Hej och varmt välkommen på digitalt rapportsläpp av rapporten För många tillstånd, bristande tillsyn? - En rapport om tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Västra Götalands Län, 2020. För vem Alla med intresse för frågor gällande tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd och folkhälsa. Exempelvis tillståndshandläggare, politiker, personer inom ideell sektor tjänstemän. Anmäl dig på denna [...]

Rapportsläpp 18 maj – För många tillstånd, bristande tillsyn?2020-05-14T08:35:54+02:00

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland sluter upp bakom ANDTS skuggstrategin

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer, så även Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska ANDTS-politiken så att färre [...]

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland sluter upp bakom ANDTS skuggstrategin2020-06-16T18:33:31+02:00