Stafettpinnen är vår!

//Stafettpinnen är vår!

Stafettpinnen är vår!

Den 17 – 18 oktober hade vi alla våra fyra konsulenter på plats på konferensen Drogfokus i Uppsala, där vi även var ansvariga för att bygga en monter åt Förebygg.nu. Montern var välbesökt under konferensen och arrangörsgruppen Förebygg.nu fick vid avslutningen av konferensen ta över stafettpinnen. Konferenserna Drogfokus och Förebygg.nu anordnas växelvis vartannat år. I november 2019 är det åter dags för konferensen Förebygg.nu i Göteborg – den tionde upplagan (jubileumsupplagan).

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är en av arrangörerna av konferensen Förebygg.nu.

2019-02-08T15:54:09+01:00