Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland ungdomsstipendium tilldelades Jenny Grahn från UNF

//Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland ungdomsstipendium tilldelades Jenny Grahn från UNF