Inbjudningar till konferenser & seminarier

//Inbjudningar till konferenser & seminarier

Inbjudningar till konferenser & seminarier

2019-04-01/02 konferens i Göteborg / Vänersborg på temat “Västra Götalands ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa”
Inbjudan här >>save_the_date_190401 (002)

2019-03-20 seminarium i Göteborg: Alkoholpolitiskt forum – “Varför dricker ungdomar mindre?”
Inbjudan här >> Inbjudan 190320

2019-04-15 konferens i Göteborg.  Konferens “Spelreklam i fokus”
Inbjudan här >> Inbjudan Spelreklam i fokus 15 april 2019

2019-03-07T13:41:24+01:00