Inbjudningar till konferenser & seminarier

//Inbjudningar till konferenser & seminarier

Inbjudningar till konferenser & seminarier

2019-04-01/02 konferens i Göteborg / Vänersborg på temat ”Västra Götalands ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa”
Inbjudan här >>save_the_date_190401 (002)

2019-02-26 konferens i Göteborg.  Konferens ”Fullföljda studier – för liv och framtid!”
Inbjudan här >>  Inbjudan Fullföljda studier – För liv och hälsa 26 feb 2019

2019-03-20 seminarium i Göteborg: Alkoholpolitiskt forum – ”Varför dricker ungdomar mindre?”
Inbjudan här >> Inbjudan 190320

2019-02-08T16:19:55+00:00